Dobrodošli

na moj Instagram.

Prati me

BODYPAINTING

Usluga pdrazumijeva oslikavnje tijela i/ili lica sa airbrush pištoljem i/ili dekorativnom kozmetikom za potrebe filma, modne i reklamne industrije ili individualaca.

Cijena je ovisna o mnogo varijabli – uključujući količinu vremena, detalja i materijala potrebnih za bilo koji posao.